vragenoververhuizen.nl

Huursubsidie


Huursubsidie

Als u teveel huur moet betalen in verhouding tot uw inkomen is het mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Dit is een periodieke bijdrage die het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) aan u uitkeert. Deze bijdrage is voor mensen die een zelfstandige woonruimte huren. Maar in sommige gevallen komen ook onzelfstandige woonruimte in aanmerking. Deze worden dan door de minister aangegeven. Bijvoorbeeld woongebouwen voor groepshuisvesting of woongebouwen met wooneenheden die geschikt zijn voor één en tweepersoons huishoudens.

De formulieren om huursubsidie aan te vragen kunt u krijgen bij uw verhuurder of gemeente. Het ministerie van vrom bekijkt dan uw aanvraag en neemt hier een beslissing over. Als u verhuist bent moet wel zo snel mogelijk uw aanvraag doen namelijk binnen 3 maanden na huurovereenkomst.

De mogelijkheid en de hoogte van de huursubsidie wordt bepaald door:
  • De soort woning
  • Het inkomen van het huishouden
  • De hoogte van de huur
  • Het soort huishouden
  • De leeftijd van de aanvrager

Let wel op dat de huur die de verhuurder vraagt niet te hoger is dan de maximale redelijke huur volgens het puntenstelsel. Als dat namelijk wel zo is dan wordt de huursubsidie achteraf teruggevorderd.