vragenoververhuizen.nl

Verhuis Checklist


Een verhuizing vergt heel veel tijd en energie. Er moeten veel dingen uitgezocht en geregeld worden. Het is dan ook logisch dat er dan wel eens iets vergeten wordt maar wel van belang is. Daarom is er voor u een checklist opgesteld waarmee u kunt bijhouden wat er gedaan is en wat niet. Deze checklist is opgedeeld in een aantal fases namelijk:

Fase 1a: Als eerste mee beginnen
Fase 1b: Alleen als u verhuist naar een andere gemeente
Fase 2:  Ongeveer een maand voor de verhuizing
Fase 3:  In de laatste weken voor de verhuizing
Fase 4:  In de week van de verhuizing
Fase 5:  Op de dag/avond voor de verhuizing
Fase 6:  Tijdens de verhuizing
Fase 7:  Na de verhuizing


ChecklistFase 1a: Als eerste mee beginnen
Huur opzeggen/woning te koop aanbieden
Hypotheek regelen
Verzekeringen regelen
Gas water en licht opzeggen en regelen voor in het nieuwe huis
Telecom, internet en televisie opzeggen en regelen voor in het nieuwe huis
Vrije dagen opnemen/verhuisverlof regelen
Afspraken maken met bewoners van het oude huis m.b.t het overnemen van bepaalde spullen.
Informeren naar huursubsidie/huurgewenningsbijdrage
Informeren naar verhuiskostenvergoeding
Automatische incasso wijzigen of stopzetten
Werkster/glazenwasser/schoorsteenveger opzeggen
Verhuizing doorgeven aan TNT Post verhuisservice
Verhuiskaarten regelen
Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt
Offerte aanvragen bij een verhuisbedrijf
Vervoer/transport regelen
Opslagruimte regelen
Verhuizing plannen
Vrienden vragen als hulp
Verhuisdozen en dekens regelen
Oriënteren op allerlei zaken in en om uw nieuwe woning


Fase 1b: Alleen als u verhuist naar een andere gemeente
Stadsplattegrond of streekkaart kopen
Rondkijken in de nieuwe buurt
Bij de nieuwe gemeente informeren naar zaken zoals scholen, gezinszorg, systeem ophalen huisvuil enz.


Fase 2: Ongeveer een maand voor de verhuizing
Belangrijke bedrijven, instellingen, mensen inlichten dat u gaat verhuizen
Kinderen aanmelden bij nieuwe school
Nieuwe postbus aanvragen en oude opzeggen
Schoorsteen van het nieuwe huis laten vegenFase 3:In de laatste weken voor de verhuizing
Opvang kinderen en huisdieren regelen
Overdracht sleutel huidige woning regelen
Overdracht sleutel nieuwe woning regelen
Sleutels bij laten maken
Spaarzegels winkels inleveren
Sleutels postbus inleveren
Geleende spullen teruggeven aan eigenaar
Biblitheekspullen terugbrengen
Beginnen met inpakken van spullen die niet in een verhuisdoos passen
Verhuiskaarten versturen
Alles opruimen wat niet meegaat


Fase 4: In de week van de verhuizing
Nieuwe huis schoonmaken
Vaste lampen demonteren
Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers)
Leveranciers inlichten
Krantenbezorgers inlichten
Antenne van het dak afhalen
Inpakken
Controleren of er voldoende koffie in huis is
De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat weg moet
Trommel wasmachine vastzetten
Zorgen voor voldoende contant geld
Eten en drinken regelen voor verhuisdag
Meterstanden opnemen


Fase 5: Op de dag/avond voor de verhuizing
Demonteren van groot meubilair
Kinderen en huisdieren naar het logeeradres brengen
Koelkast leegmaken, uitzetten, drogen en dichtplakken met tape
Diepvriezer op de koudste stand zetten
Plaats reserveren voor verhuisvervoer
Afscheid nemen van buren en vrienden
Laatste dingen inpakken die niet in een verhuisdoos passen


Fase 6: Tijdens de verhuizing
Inpakken van laatste verhuisdozen
Laatste gordijnen afhalen
Sleutels apart houden
Geld apart houden
Medische papieren apart houden
Reserve zekeringen voor elektra apart houden
Alle ruimte controleren op vergeten spullen
Meterstanden opnemen
Gas afsluiten
Elektra afsluiten
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
Alle ramen en deuren goed afsluiten
Sleutel afgeven aan huismeesterFase 7: Na de verhuizing
Nieuwe kamers 'merken'
Alles zoveel mogelijk op de juiste plek zetten
Slaapkamergordijnen ophangen
Koelkast en vriezer even rust geven alvorens aan te sluiten
Trommel wasmachine losmaken
Kinderen en huisdieren ophalen
Naambordje aan de deur schroeven
Aanmelden gemeentehuis
Sleutel nieuwe postbus ophalen
Kennismaken met de school, buren en rest van de omgeving
Controleren of de post wordt nagezonden
Nieuwe automatische incasso regelen