vragenoververhuizen.nl

Post verhuisservice


Als u verhuist wilt u natuurlijk zo snel mogelijk u post bezorgd hebben op uw nieuwe adres. Het is daarom belangrijk dat u naar zo veel mogelijk mensen, bedrijven en instanties een adreswijziging verstuurt. Het kan dan nog altijd zo zijn dat uw post wordt bezorgd op uw oude adres. U kunt dan bij de PostNL een verhuisservice aanvragen. Naast dat u dan verhuiskaarten krijg en uw adres wijziging naar meer dan 300 bedrijven gestuurd kan worden, is het mogelijk om uw post door te laten sturen naar uw nieuwe adres. Dit kan u doen zolang u wilt voor verschillende tarieven. Kijk voor meer informatie op de pagina van PostNL verhuisservice.

Als u weet wie de nieuwe bewoners zijn van uw oude woning is het handig om ook aan hun uw nieuwe adres door te geven. Ook kunt u dat bij de buren doen. Maak eventueel afspraken met de nieuwe bewoners wat hun doen met uw post. Sturen zij het door of haalt u het op?