vragenoververhuizen.nl

Verhuiskostenvergoeding


Een verhuizing is vaak een dure aangelegenheid. Daarom is het fijn als u soms een steuntje in de rug kan krijgen doormiddel van een vergoeding. De verhuiskostenvergoeding is daar een van. Deze vergoeding wordt uitgekeerd door de verhuurder of de gemeente. Elk jaar wordt de minimale vergoeding vastgelegd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Maar niet iedereen krijgt verhuiskostenvergoeding. Uw krijgt (meestal) een vergoeding als u:
  • Om medische redenen moet verhuizen
  • Als u noodgedowngen uw woning moet verlaten omdat er wordt gerenoveerd
  • Als u een grote woning achterlaat
  • Als u in een aandachtsgebied woont waar stadsvernieuwing plaats vindt

Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken dus elke situatie is ook anders. Er is daarom ook geen exacte prijs te noemen waar u eventueel recht op hebt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente en/of verhuurder.